/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Стартира проектът “Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”

article image

На 1-ви май 2011 г. Институт за развитие на публичната среда стартира изпълнението на проект “Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Балкански тръст за демокрация и представлява продължение на работата на организaцията във връзка с новото изборно законодателство по проект “Граждански мониторинг върху процеса по изработване на нов Изборен кодекс”.

В рамките на проекта ще се осъществят следните дейности:

  • Застъпничество чрез публикации в централните и регионални медии, илюстриращи рисковете за опорочаване на изборния процес в българските общини;
  • Мониторинг и оценка на въздействието от въвеждането на единен регистър за дарителите на предизборните кампании, поддържан от Сметната палата на РБългария;
  • Наблюдение върху прилагането на новите моменти в изборното законодателство, имащи за цел намаляване на възможностите за купуване на гласове.
  • Надграждане на създадения сайт Граждански форум за нов Изборен кодекс и развитие на нова секция в него – “Най-често задавани въпроси и отговори”, която да улесни всички заинтересовани при практическото въвеждане на новите моменти от Изборния кодекс;
  • Анализ на политическото представителство на местно ниво след местните избори октомври 2011 г. и илюстриране на ефекта от прилагането на новото изборно законодателство върху формирането на новите органи на местно самоуправление;
  • Изработване на предложения за изменения и допълнения на новия Изборен кодекс за неговото подобряване. Стартиране на застъпническа кампания за приемане от Народното събрание на предложенията за изменения и допълнения.

Дейностите са в изпълнение на инициативата на Институт за развитие на публичната среда “Граждански мониторинг и застъпничество за честен изборен процес на местните избори през 2011 г.”