/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“

article image

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“, изготвен от Институт за развитие на публичната среда, е резултат от независим граждански мониторинг върху дейностите по създаването на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – БОРКОР и реализираните от Центъра публични политики.Той е изготвен въз основа на събрана информация от проведени изследователски интервюта с представители на центъра, медиен мониторинг на публикации, анализ на нормативни актове.

 

Основна задача на извършения от ИРПС мониторинг бе да установи какъв е институционалният профил на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, да идентифицира целите и задачите на структурата, размера на публичния ресурс и др.

 

Докладът е изготвен по проект, подкрепен от Тръста за гражданско общество в Източна Европа и може да бъде свален от тук. Докладът на ИРПС е публикуван и на официалната страница на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.