Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Национална конференция на обществените посредници в Пазарджик

На 12 февруари 2009 г. в пленарната зала на обшина Пазарджик ше се проведе Национална конференция "Служа и корегирам - ролята на местния обществен посредник в България". Домакин на конференцията е кмета на община Пазарджик - г-н Тодор Попов. Проявата е заключителна в рамките на проект "Да служи и подобрява", осъществен от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с подкрепата на фонда за демокрация на ООН. В рамките на проявата Изпълнителния директор на ИРПС - Светослав Георгиев, ще представи темите: "Предизвикателства пред установяването на институцията обществен посредник в общините" и "Необходими промени в правната регламентация на институцията местен обществен посредник".


В рамките на проекта на Фонд за превенция на престъпността - ИГА бяха проведени информационни дни в 13 български общини за популяризиране на възможностите за установяване на институцията местен обществен посредник, като представителите на ИРПС взеха активно участие в тях.


В резултат на проекта институцията местен обществен посредник бе установена за първи път в общините - Батак, Кърджали и Сара Загора.