/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Декларация на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС

article image

На вниманието ви представяме Декларацията на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС, с която нашите наблюдатели гарантират, че ще спазват международно приетите стандарти за наблюдение на избори.

 

 


 

Аз, долуподписаният, декларирам, че:

1)     Не съм кандидат на политическа партия, коалиция и не съм член на инициативен комитет, нито застъпник или представител на участници в изборите;  

2)     Не съм представител на изборната администрация в страната;

3)     Няма да използвам по никакъв начин статута си на наблюдател, за да подпомагам или участвам в наблюдение на изборния процес от страна на политически партии, коалиции и инициативни комитети;

4)     Няма да участвам в дейности, които могат да се квалифицират или определят като престъпление срещу политическите права на гражданите или като административни нарушения на правилата за провеждане на избори;

5)     Ще работя като независим наблюдател на предстоящите избори, ще се придържам стриктно към принципите на надпартийност и ще извършвам безпристрастно наблюдение на изборния процес;

6)     Ще работя в подкрепа на истинския демократичен изборен процес и ще ценя и защитавам честността на независимото наблюдение на изборите;

7)     Ще присъствам на необходимите обучения за независими наблюдатели и ще се запозная с изборното законодателство;

8)     Ще се съобразявам с ролята на изборната администрация на всички нива и няма да се намесвам незаконно или недопустимо в администрирането  на изборния процес;

9)     Ще се придържам изцяло към методологията, използвана от организацията, и ще действам, както съм инструктиран от нея;

10) Ще докладвам безпристрастно, точно и навременно за всички събития, които наблюдавам в качеството си на независим наблюдател;

11) Ще се въздържам от лични коментари относно моите наблюдения пред медиите или  обществеността преди огласяването на резултатите от наблюдението от ръководството на организацията, която наблюдава изборите и ме е регистрирала като нейн наблюдател, освен ако изрично не съм инструктиран от нея да постъпя по друг начин;

12) Ще се оттегля от позицията си на наблюдател  в случай, че възникне какъвто и да било конфликт на интереси, който би ми попречил да изпълнявам безпристрастно, точно и своевременно независимо наблюдение на изборите или ако трябва да наруша изискванията на тази Декларация.

 

 

Име:  

 

Подпис:                                                                                                      Дата:

 

 


 

 

От Институт за развитие на публичната среда, благодарим на всички 60 души, които решиха да се включат в екипа ни за наблюдението на избори 2013. Приятели, оценяваме вашата активност!