Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Национален семинар: "Граждански мониторинг върху дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране"

На 29-31.05.2009 г. в к.к. Боровец се проведе национален семинар: "Граждански мониторинг върху дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране". В рамките на семинара се проведе обучение на представители на граждански организации и медии от цялата страна за възможностите за гражданско участие и контрол при формирането на политиките и практиките на националния регулатор.


Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО3-07-00/04.03.2009) и се реализира от Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Институт за развитие на публичната среда и Българска национална асоциация на потребителите.