/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Дискусия „Европейски фондове, прозрачност, граждани”

На 17.11.2011г. в рамките на проект „Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на Европейския съюз” се проведе дискусия на тема „Европейски фондове, прозрачност, граждани. Пред участниците бяха представени основните констатации от проведения от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на фондация Институт Отворено общество – София, мониторинг върху прилаганата от правителството система за предоставяне на публична информация за управлението на средства от Европейския съюз (ИСУН).

 

В дискусията взеха участие г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, г-н Владимир Тошев – заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание на Република България, представители на Министерски съвет на Република България, на неправителствените организации и на медиите.