/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

ИРПС представи анализ на изборните секции в риск от контролиран вот

article image

На 24.03.2021 в БТА, ИРПС проведе пресконференцията: “(Не)възможен избор: секции в опасност”. Представихме приложение, показващо изборните секции в страната със сериозни отклонения в поведението на избирателите - спрямо съответното населено място и/или изборен район. Идеята на инструмента е да помогне на граждани, журналисти и отговорни за изборите институции да насочат своето внимание към уязвими от изборни нарушения точки в страната. За тази цел са анализирани данните от три парламентарни избора в периода 2013 - 2017 г. 

Секциите в риск са маркирани въз основа на високи критерии за повторяемост и размер на отклоненията в изборното поведение. Данните показват, че през 2013 г. те са били – 1 502, през 2014 г. – 1 546, а през 2017 г. – 1 284. В тях са гласували, както следва:

  • през 2013 г. – общо 367 396 избиратели; 

  • през 2014 г. – общо 387 077 избиратели;

  • през 2017 г. – общо 322 347 избиратели.

Обясненията за наблюдаваното явление могат да са различни и в някои случаи - дори рационални. Поради това отговорното изследване на контролирания вот за всеки район изисква и пълноценно разбиране за социално-стопанската ситуация в него. В този смисъл, инструментът на ИРПС показва секциите в риск от манипулиран вот въз основа на изборните резултати, но цялостният анализ на този процес и оценката на неговата тежест трябва да бъде многофакторен.

С видео от представянето на инструмента в БТА, може да се запознаете ТУК.  

Разработеното от екипа на ИРПС приложение можете да използвате свободно от страницата на “Отворен парламент - граждански гласове”.