/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ПРОГРАМИ НА ИНСТИТУТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

ПРОГРАМИ НА ИРПС

ПО СЛЕДИТЕ НА ВЛАСТТА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
Институтът за развитие на публичната среда осъществява дейност, следвайки три основни програми:

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво


Основните задачи на този проект са подготовката и представянето на подходи за събиране и изследване на информация за административните дейности, представяне на структури за вътрешен контрол и качествен одит.
Прочети още...
Формиране на Център за общинска политика

Формиране на Център за общинска политика


Цел на проекта е разкриването на управленчески проблеми на общинско ниво.
Прочети още...
Електронен регистър за разпоредителните сделки с общинска собственост

Електронен регистър за разпоредителните сделки с общинска собственост


Главната цел на този проект е да се създаде публичен информационен регистър за сделките с общинска собственост на територията на Столична община, както и за отдаването под наем с разрешението на Столичния общински съвет.
Прочети още...
Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система

Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система


Граждански мониторинг върху изпълнението на програмата за борба с корупцията в съдебната система. Изработен е доклад и са дадени конкретни препоръки на Висшия съдебен съвет на РБ-я за по-ефективна борба с корупцията в съдебната система.
Прочети още...
Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство

Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство


Да се съберат, анализират и подберат успешни практики на взаимодействие между НПО и местните власти, за да се създаде обучи телен модул "Технологии за открито управление с гражданите на местно ниво".
Прочети още...