/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Оценка на въздействието на Изборния кодекс и застъпничество за промени в изборните правила

article image

Цел: На база данни и информация от изборите през май 2013 г. и изследване на практиката на институциите по прилагане на правилата, ще се реализира оценка на въздействието на Изборния кодекс в частта му за избор на народни представители и ще се изготвят предложения за промяна. Оценката за въздействието на Изборния кодекс ще бъде представена при максимална публичност и търсене на взаимодействие със заинтересованите от промяната страни.Проектът цели насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво и повишаването на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения.  

 

Място: София

 

Продължителност: 4 месеца (август, 2013 – ноември, 2013)  


Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014