/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Граждански мониторинг върху процеса по изработване на нов Избирателен кодекс

article image

Цел: Да се постигне качествена промяна на средата, в която се провежда дебата за нов Избирателен кодекс, чрез: по-висока степен на информираност за нуждата от нов Избирателен кодекс, гарантиращ честни избори; популяризиране на приноса на политическите партии и институциите за подготовката на Кодекса; осигуряване на повече възможности за гражданско участие в дискусията за нов Избирателен кодекс и представяне на мненията на заинтересованите групи; идентифициране на проблемите и оценка на адекватността на направените предложения за нов Избирателен кодекс.


Място:
София


Продължителност:
10 месеца (март 2010 - януари 2011)


Донор:
Balkan Trust for Democracy


website:
Граждански форум за честни избори
e-mail: SVukovic@gmfus.org