/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

article image

Цел: Извършване на качествена оценка на предоставяната публична информация и степента, в която използваните инструменти гарантират прозрачност и отчетност при усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС и дават възможност за упражняването на граждански контрол върху този процес. Целта е да се оцени ефективността и достъпността на ИСУН за потребителите - бенефициенти на средства от фондовете на ЕС, управляващи органи и наблюдаващи комитети на оперативните програми, граждански структури, медии и др.

На 06.10.2010 г. от 11.00 до 13.00 ч. в сградата на Министерски съвет на РБългария се проведе обсъждане с участието на представители на НПО, журналисти и блогъри на промо версия на публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в България. Обсъдени бяха съдържанието, дизайна и навигацията на модула и бяха направни множество предложения. Предложенията можете да видите ТУК ( изтегли файл)

Обсъждането се осъществява по проект: “Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС”, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София.

 

Място: София 


Продължителност:
10 месеца (март 2010 - ноември 2010) 


Донор:
Институт “Отворено общество” - София
e-mail: abaikusheva@osi.bg 

 

Докладът "ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ - Граждански мониторинг върху прилаганата от правителството система за предоставяне на публична информация за управлението на средства от Европейски я съюз (ИСУН)", изготвен от екипа на ИРПС по този проект можете да свалите от тук.