/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

article image

Цел: Идентифициране на общини, в които съществува риск от тяхното завладяване от криминални мрежи и икономически лобита, както и такива с повишен риск от опорочаване на изборния процес чрез купуване на гласове, контролиран вот и манипулиране. Мобилизиране на държавните институции за въвеждане на превенция и защита срещу нарушения на изборния процес. Подкрепа на гражданските групи за натиск и неправителствените организации в общините и провеждане на интернет и кампания на терен срещу купуването на гласове и контролирания вот. Сътрудничество с националните и регионалните медии за подготовката на публикации и филми, свързани с рисковете в общините; анализране на предизборния процес и фокусиране на вниманието на гражданите върху икономическите групировки и престъпни мрежи, които искат да завладеят местната власт за собствена изгода.


Място: София и страната


Продължителност: май 2011 – януари 2012 г.


Донор: Фондация “Америка за България”
e-mail: applications@americaforbulgaria.org