/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

article image

Цел:

  • повишаване на информираността за възможностите за сътрудничество между технологичната общност и организациите на гражданското общество, с цел развитие и прилагане на дигитални инструменти за оценка на публичните политики и демократичното развитие на институциите, базирани на използването на отворени данни и информационни и комуникационни технологии;
  • обмен на знания и инструменти, между технологичната общност и организациите на гражданското общество за развитието на алтернативни дискурси, за да се покажат нереалистичните управленски обещания и популистка реторика и да се осигури застъпничество за политически алтернативи;
  • увеличаване на капацитета на неправителствените организации да използват набор от дигитални инструменти и гражданска журналистика за по-добро застъпничество за граждански каузи и по-голямо въздействие, въпреки игнорирането от страна на традиционните медии към гражданския дневен ред.


Място: София и страната


Продължителност: 12 месеца (юни, 2012 – юни, 2012 г.)


Донор: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
e-mail: d.neagoe@ceetrust.org