/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

article image

Цел: Застъпническа кампания за приемане на нови правила за отразяване на изборите, гарантиращи равен достъп на участниците до политическия процес.


  • Запознаване на обществеността и институциите за международните стандарти и добри практики за осигуряване на справедливо и безпристрастно отразяване по време на предизборни кампании;

 

  • Задълбочаване на познанията на медиите за техните отговорности при отразяването на избори;

 

  • Промяна на законодателството, свързано с медийното отразяване на изборите, за да се осигури безпрепятствен достъп до медиите на недискриминационна основа и да се повиши доверието в изборния процес;

 

  • Укрепване на капацитета и сътрудничество между отговорните институции за подобряване на условията за адекватно и справедливо медийно отразяване на изборите.

 

Място: София

 

Продължителност: 10 месеца (септември, 2012 – юни, 2012 г.)

 

Донор: Балкански тръст за демокрация