/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Формиране на Център за общинска политика

Цел: Разкриване на управленчески проблеми на общинско ниво, идентифициране на проблеми, засягащи взимането на решения на ниво местно самоуправление, изпълняване на алтернативни политики на местно ниво, предоставяне на консултантски услуги на общинските съветници за избор на политики на местно равнище, изработване на технически модели за изпълнение на политиките, мониторинг и контрол върху изпълнението на стратегически документи, приети от местната власт.


Място:
София


Продължителност:
4.5 години (юли 2003 - декември 2007)


Донор:
Институт "Отворено общество" София
1000 София, ул."Солунска" 56, тел. (359 2) 930 6620
e-mail: dsirakova@osi.bg