/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Инициатива за свободни и честни избори

Цел: Проектът цели подкрепа на изборния процес в България чрез подпомагане на дейностите за повишаване на капацитета на изборните органи, както и заинтересованите страни да управляват и организират честни и свободни избори. Основна цел е и да се повиши осведомеността на избирателите за изборния процес; да се укрепи позицията на ИРПС като център за събиране, обработка и анализ на изборни данни и свързаната с тях информация.

 

Място: София и страната

 

Продължителност: април 2013 –  октомври 2014 г.

 

Донор: Фондация “Америка за България”
e-mail: applications@americaforbulgaria.org