/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

article image

Цел: Чрез този проект ИРПС цели увеличаване на капацитета си за институционален мониторинг и застъпничество чрез надграждане на онлайн платформи, представящи данни за ефекта от публични политики. В сътрудничество с активистки настроена общност към използването на „отворени данни“,  ще се работи за усилване на гражданското взаимодействие с институциите. В защита на гражданския интерес се цели развиването на нови възможности за обработка и визуализация на данни, предоставяни от институциите чрез електронни публични регистри и други източници. Проектът цели и представянето на алтернативна гледна точка за гражданския дневен ред по канали, достъпни за активно ползващи интернет и социалните медии потребители.

Проектът е насочен към обединяване на „капитал“ от знания и умения на граждански активни млади хора и групи, които биха могли да работят в общност, за да усилят взаимно влиянието си за позитивни промени в публичната среда. Неговите резултати ще повлияят на дейността на институциите и нивото на гражданска информираност за резултатите от прилагани публични политики.

 

Място: София 


Продължителност: 12 месеца (ноември, 2014 - ноември, 2015) 


Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014