/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

“Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) – наблюдение върху изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР”

Цел: Осигуряване на ефективно участие на гражданите в процеса на вземане на решения от ДКЕВР и на практически гаранзии, че в своята дейност Комисията, в качествотото си на регулаторен орган, прилага принципите на доброто управление и по този начин работи в интерес на обществото.


ИРПС участва във консорциум с ИОО – София и Българска национална асоциация на потребителите.


Място:
София и страната


Продължителност:
10 месеца (март 2009 - декември 2009)


Донор:
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България
e-mail:iboneva@flgr.bg

Изготвени материали по този проект можете да изтеглите от тук.