/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Възходящо    ●    Низходящо
Отворен парламент

Отворен парламент

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институци

Прочети още...
Аз гласувам

Аз гласувам

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

Прочети още...
Избирателите

Избирателите

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

Прочети още...
Закрила (временно неактивен)

Закрила (временно неактивен)

Закрила е онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България

Прочети още...
За честни избори (НЕАКТИВЕН)

За честни избори (НЕАКТИВЕН)

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

Прочети още...
Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

Проектът е насочен към обединяване на „капитал“ от знания и умения на граждански активни млади хора и групи, които биха могли да работят в общност, за да усилят взаимно влиянието си за позитивни промени в публичната среда.

Прочети още...
Оценка на въздействието на Изборния кодекс и застъпничество за промени в изборните правила

Оценка на въздействието на Изборния кодекс и застъпничество за промени в изборните правила

На база данни и информация от изборите през май 2013 г. и изследване на практиката на институциите по прилагане на правилата, ще се реализира оценка на въздействието на Изборния кодекс в частта му за избор на народни представители и ще се изготвят пр

Прочети още...

Инициатива за свободни и честни избори

Проектът цели подкрепа на изборния процес в България чрез подпомагане на дейностите за повишаване на капацитета на изборните органи, както и заинтересованите страни да управляват и организират честни и свободни избори.

Прочети още...

Програма за развитие и устойчивост на Институт за развитие на публичната средa

Развитие на основните програми на ИРПС - подсилване на оперативните, институционалните и програмните дейности на Института, както и осигуряване на устойчивост и подсилване на експертния капацитет на организацията.

Прочети още...
„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

Застъпническа кампания за приемане на нови правила за отразяване на изборите, гарантиращи равен достъп на участниците до политическия процес.

Прочети още...
„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

Повишаване на възможностите за сътрудничество между технологичната общност и организациите на гражданското общество. Прилагане на дигитални инструменти за оценка на публичните политики и развитието на институциите.

Прочети още...
„Граждански гласове за Отворен парламент”

„Граждански гласове за Отворен парламент”

Формиране на общност, около практиките, принципите и ценностите на гражданската журналистика. Създаване на онлайн гражданска медия, отразяваща българския парламент, следвайки гражданския дневен ред.

Прочети още...
Програма за развитие и устойчивост на основните приоритети на Институт за развитие на публичната среда

Програма за развитие и устойчивост на основните приоритети на Институт за развитие на публичната среда

Устойчивост и подсилване на експертния капацитет на организацията; подсилване на оперативното, институционалното и програмното развитие на Института;...

Прочети още...
Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

Идентифициране на общини, в които съществува повишен риск от опорочаване на изборния процес. Мобилизиране на държавните институции за въвеждане на превенция и защита срещу нарушения на изборния процес.

Прочети още...
Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес

Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес

Целите на този проект представляват: Застъпничество чрез публикации в централните и регионални медии, илюстриращи рисковете за опорочаване на изборния процес в българските общини. Мониторинг и оценка на въздействието от въвеждането...

Прочети още...