/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

На тази страница ще намерите публикации и ресурси, които ИРПС разработва в рамките на своята дейност. Всички материали могат да се изтеглят и използват свободно, след опоменаването на източника им.
Възходящо    ●    Низходящо

Интеграцията на бежанците – проблеми и възможности пред местната власт


На прикачените файлове можете да се запознаете с:

 

  • Изготвеното от Институт за развитие на публичната среда сравнително проучване на добри европейски практики за по-ефективната социална интеграция на бежанците в пет европейски столици – Париж, Берлин, Виена, Лондон и Рим. 

 

  • Резултати от проведеното от агенция „Алфа Рисърч” качествено изследване сред заинтересованите страни на територията на Столична община за перспективи пред интеграцията на бежанци и търсещи убежище.

 

Документите са изготвени по проект „Повишаване на институционалния капацитет на местната власт и прилагане на механизми за закрила на търсещи убежище”, подкрепен от Столична община по Програма Европа, 2014 г.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file

Избори 2014: Проработи ли преференцията? (документ)


На  21 октомври, 2014г. от 12 часа в БТА, Институтът за развитие на публичната среда даде пресконференция на тема „Проби ли преференцията – заключения от анализ на резултатите от изборите и наблюдение на изборния процес“

На прикачените документи ще можете да се запознаете с информация по следните теми:

  • Как беше използвана преференцията от гласувалите за различни партии и коалиции; бяха ли запознати избирателите с тази възможност;  рискове пред отчитането на преференциите, установени по време на наблюдението на изборите  и анализа на протоколите на РИК и СИК;
  • Има ли бъдеще преференцията след силната атака от партийните апарати;
  • Предложения за промени в Изборния кодекс, които да гарантират правото на избирателите да посочват предпочитан кандидат в пропорционалната листа.


 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Граждански мониторинг на проверките, извършени от КЗЛД на политическите партии, регистрирани за Евроизбори - 2014 (доклад)


На 04.07.2014г. представители на Института за развитие на публичната среда участваха в координационна среща на Комисията за защита на личните данни в рамките, на която бе посочено, че жалбите и сигналите за неправомерно използване на лични данни около изборите за Европейски парламент са били общо 1380 бр. Това е наложило Комисията за защита на личните данни да вземе решение за пълни проверки на всички партии и коалиции, които са се регистрирали за Европейските избори.

Освен за изясняване на случаите със сигналите и жалбите, проверките са и относно цялостното спазване на Закона за защита на личните данни от администраторите на лични данни/АЛД/. Представители на ИРПС бяха поканени, за да извършат граждански мониторинг над осъществяваните от Комисията проверки - по този начин за първи път в проверки на Комисията за защита на лични данни участваха и наблюдатели от гражданския сектор. Уговори се обособяването на 4 екипа, които да се състоят от член на комисията, длъжностни лица/служители/ на КЗЛД и наблюдатели от НПО-сектора.

С доклада на Институт за развитие на публичната среда от осъществения граждански мониторинг, можете да се запознаете, отваряйки прикачения файл.

Автор на изготвения доклад е Любомир Авджийски.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Евроизбори 2014 – заключения от граждански мониторинг върху кампанията и изборния ден


Евроизбори 2014 – заключения от граждански мониторинг върху кампанията и изборния ден;

Прикачените файлове съдържат обобщени данни от независимия граждански мониторинг върху кампанията и изборния ден, както и анализ на партийните отчети пред сметната палата.

Можете да се запознаете и с „Изследване върху  поведението на политическите партии и политическите лидери в социалните медии по време на Европейските избори 2014

Автор на изследването е Николета Абрашева;

Асистент в изследването - Елена Андонова.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file uploadet file

Евроизбори 2014 - Процедури в местата за гласуване (наръчник)


Този материал бе разработен в Института за развитие на публичната среда като проект за „Наръчник на секционните избирателни комисии” и предложен на ЦИК като алтернативна, евентуално по-удобна за ползване форма на Методическите указания на ЦИК за СИК. Впоследствие ЦИК предпочете да издаде Методическите указания в познатата от предишни избори структура, а в ИРПС преценихме, че нашият текст може да е полезен за наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, както и за всички, които се интересуват от техниката на провеждането на изборите на ниво секция.

 

Текстът бе написан въз основа на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 21 февруари 2014 година, а тази онлайн версия е съобразена с Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, приети с Решение № 324-ЕП от 9 май 2014 г. на ЦИК, допълнени и поправени с Решение № 340-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, с изборните книжа и други документи, публикувани на сайта на ЦИК.

 

Автори на публикувания труд са Стоил Стоилов и Велко Милоев.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Обществен съвет към Централната избирателна комисия - стенограми от заседанията


На тази страница ще публикуваме протоколите от заседанията на Обществения съвет към ЦИК, за да може с неговата дейност да се запознаят всички заинтересовани от това страни.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file uploadet file

Оценка на въздействието на изборните правила - стари и нови норми


Докладът"Оценка на въздействието на изборните правила - стари и нови норми" е изготвен през 2014г. от екипа на Института за развитие на публичната среда. Документът разглежда и оценява функцията и въздействието на изборните правила, по които бяха проведени парламентарните избори от 2013г., както и въведените промени с приемането на нов Изборен кодекс на 04.03.2014г. от Народното събрание на Република България.

 

С изработения от ИРПС доклад, можете да се запознаете, като изтеглите прикачения файл. Прикачен е и протокол на организираната от ИРПС Кръгла маса, в рамките на която бе представен доклада на организацията.

 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Оценка на ИРПС на новия Изборен кодекс


В прикачения файл можете да се запознаете с позицията на Институт за развитие на публичната среда, представена на кръгла маса на 24 февруари 2014г., по време на дебата „Изборните правила – какво очакват гражданите и какво (не)направиха политиците“.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Становище на ИРПС по отношение на приетия на първо четене проект за Нов Изборен Кодекс


На прикачения файл ще можете да се запознаете с препоръките на Институт за развитие на публичната среда, по отношение на проекта за  нов Изборен кодекс.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

„СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" - Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави


Докладът "СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ - Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави" е изготвен по проект „Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за промяна на правилата за отразяване на избори в медиите и осигуряване на равнопоставен достъп на всички участници до политическия процес", подкрепен от Балканския тръст за демокрация.

 

С целия текст на доклада и с кратко негово резюме може да се запознаете, като отворите прикачените файлове.

 

Институт за развитие на публичната среда обяви резултатите от граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори от 12 май 2013 г.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file

Методология за медиен мониторинг по време на избори


Свободата на изразяване и свободата на медиите са основополагащи за демократичното функциониране на институциите. Оценяването на медийното отразяване на изборите е фундаментална част от методологията за наблюдението им.

Медиите имат важна роля във всички видове избори. Ето затова всеки опит за изборно наблюдение, трябва да отдели значително внимание на медийното отразяване на изборния процес.

Настоящата методология е изработена на база на Наръчника за медиен мониторинг на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и опита на Институт за развитие на публичната среда от наблюдение на избори.

Методологията е предназначена за използване от независими  наблюдатели на изборите. Може да послужи и на всеки, който е заинтересован от оценка на отразяването на изборите в медиите.

 


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Избори 2013 - Заключения на Институт за развитие на публичната среда от мониторинг върху дейността на институциите и наблюдение на изборния процес


На прикачените файлове ще можете да се запознаете със заключенията на Института за развитие на публичната среда от осъщественото наблюдение на изборите в България и чужбина - организация на процеса, институционални реакции и нарушения.

 

Какво „говорят" числата - активност, тежест на един мандат, невалидни бюлетини, даренията в кампанията, наблюдатели и др. ?

 

Ще можете да се запознаете и с препоръките на ИРПС за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството.

 

Тези данни ще бъдат представени от екипа на ИРПС на пресконференция на 27.05.2013г. в София-прес.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Изследване върху поведението на политическите партии в социалните медии по време на парламентарните избори 2013


На прикачения файл ще можете да се запознаете с извършеното от ИРПС "Изследване върху поведението на политическите партии в социалните медии по време на предсрочните парламентарни избори 2013".

 

Автор на изследването е Николета Абрашева;

Асистент в изследването - Елена Андонова.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Декларация на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС


На прикачения файл можете да се запознаете с документа "Декларация на независимия наблюдател на Институт за развитие на публичната среда". С подписването на тази декларация наблюдателите се задължават да спазват международно приетите стандарти за независимо наблюдение на изборите.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Наръчник за наблюдатели на избори


От прикачения файл ще можете да изтеглите докуемнта "Наръчник за наблюдатели на избори", изготвен от екипа на Институт за развитие на публичната среда. Това е второто издание на наръчника, подкрепено от Фондация "Америка за България" в рамките на проекта "Инициатива за свободни и честни избори".


Свалете прикачените документи:


uploadet file