/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

На тази страница ще намерите публикации и ресурси, които ИРПС разработва в рамките на своята дейност. Всички материали могат да се изтеглят и използват свободно, след опоменаването на източника им.
Възходящо    ●    Низходящо

Хакатон "Гласувай за "x" секунди!" (предварителна програма)


На прикачения файл ще можете да се запознаете с програма на хакатона, организиран от Институт за развитие на публичната среда - "Гласувай за X секунди!"


Свалете прикачените документи:


uploadet file

„Проработи" ли пряката демокрация в България?


На прикачените файлове можете да се запознаете с доклад за оценка на въздействието на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и с предложенията на ИРПС за промени в този закон, за да бъдат гарантирани по-добре правата и интересите на гражданите при използване на инструментите на пряката демокрация.

 

Публикуваме и презентация от извършеното наблюдение нa Институт за развитие на публичната среда над организацията и провеждането на референдума от 27.01.2013г. в България.

 

Публикуваме списък със 130-те объркани протокола в различните МИР-ове в страната, както и резултатите от проведеното от ИРПС пилотно медийно наблюдение върху информационната кампания за ядрения референдум.

 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file uploadet file uploadet file

Предложенията на ИРПС към работната концепция на ЦИК за информиране на избирателите


На 14-ти ноември, 2012г. експертите от екипа на ИРПС проведоха среща с представители на Централната избирателна комисия, за да обсъдят предложената от ЦИК работна концепция за разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и провеждането на национален референдум. В рамките на дискусията ИРПС представи на комисията своите предложения и коментари по отношение на концепцията, с които можете да се запознаете тук.

 


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Писмa до "Информационно обслужване" АД и до ЦИК: Отворете данните от изборите


Институт за развитие на публичната среда заедно с Фондация „14-ти  януари”, НПОлинкс и блогърите Боян Юруков, Пейо Пеев и Емил Георгиев,  стратираха инициативата „Отворени данни – Избори в България”.

 

Апелираме  към "Информационно обслужване" АД да отвори данните, свързани с  изборите в България, предоставяйки ги чрез сайта на Централната  избирателна комисия (ЦИК) за повторна употреба, във машинно-читаем  формат според стандартите за отворени данни.

 

С целия текст на изпратените писма до Информационно обслужване АД и до ЦИК, можете да се запознаете тук:


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Наръчник за местни наблюдатели на избори


На прикачения файл ще намерите документа "Наръчник за местни наблюдатели на избори", изготвен от екип на Института за развитие на публичната среда.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Избори в България – констатации, препоръки и коментари


На прикачения файл ще намерите документа "Избори в Бъгария - констатации, препоръки и коментари", изготвен от екип на Института за развитие на публичната среда.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“


На прикачения файл ще намерите докладът на Институт за развитие на публичната среда„БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“, реализиран с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Източна Европа.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес


На прикачените файлове ще намерите материалите, изготвени от Институт за развитие на публичната среда по проект "Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес".

 

Доклад на ИРПС: Изборните правила в България — въздействие и необходимост от промяна;

Предложения на ИРПС за промени в правилата за провеждане на местни избори.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

"ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ - Граждански мониторинг върху прилаганата от правителството система за предоставяне на публична информация за управлението на средства от Европейски я съюз (ИСУН)"


На прикачения файл ще можете да свалите докладът на ИРПС: "ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ - Граждански мониторинг върху прилаганата от правителството система за предоставяне на публична информация за управлението на средства от Европейски я съюз (ИСУН)". Докладът е изготвен в рамките на проект: "Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС", подкрепен от Институт "Отворено общество" - София.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

“Проучване и консултация във връзка с изработването на нормативен акт на Столична община”


Във връзка с разработването на проект на Закон за столицата на
Република България, Институт за развитие на публичната среда направи две
проучвания:

Проучване на законодателството, регламентиращо специалния статут на
дванадесет европейски столици — Белград, Берлин, Братислава, Варшава,
Виена, Киев, Лондон, Мадрид, Москва, Париж, Прага, Рим
 
Град София — столица на България. Проучване на българското законодателство.

От прикачените файлове ще можете да свалите и:

Проект на Закон за София; 

Мотиви към закона за София.

Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file uploadet file

Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране – наблюдение върху изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР


На прикачения файл ще намерите доклад, изготвен през 2009г. от Институт за развитие на публичната среда по проект “Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) – наблюдение върху изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР”.

 

Изготвена и прикачена е и специална информационна брошура, предоставяща систематизирана информация за дейността на ДКЕВР, гаранциите за обществен контрол и гражданско участие в нейната дейност и процедурите за разглеждане и решаване на жалби от потребителите.

 

Третият прикачен документ представлява последващ доклад от 2011г, изготвен от Институт за развитие на публичната среда. Докладът оценява изпълнението на препоръките от гражданския мониторинг, върху дейността на ДКЕВР, осъществен през 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file

“Скандалът “Красьо от Плевен” или защо ВСС загуби битката с корупцията в съдебната система”


На прикачените файлове ще намерите материалите, изготвени от Институт за развитие на публичната среда по проект “Скандалът “Красьо от Плевен” или защо ВСС загуби битката с корупцията в съдебната система”.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Mониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система


На прикачените файлове ще намерите материалите, изготвени от Институт за развитие на публичната среда по проект "Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система".


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file