/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НАШИЯТ ЕКИП

Светослав Георгиев

Светослав Георгиев


Светослав Георгиев е член и председател на Управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда.

 

Той има близо десетгодишен опит на различни водещи позиции в рамките на местната и държавна администрация.

 

От 2001 до 2004г. е главен консултант към омбудсмана на Софийска община. В резултат на неговите усилия и проведената от ведомството застъпническа кампания, институцията „местен омбудсман” бе приета в българското законодателство и днес българските граждани могат да се възползват от нея.

 

Днес Светослав Георгиев участва, като проектен ръководител, експерт и консултант в редица от проектите на Институт за развитие на публичната среда и други неправителствени организации.

 

Изследователските интереси на Светослав са насочени в сферата на общинските политики,  устойчивото развитие на гражданското участие в процеса на вземане на решения, гражданският контрол и борбата срещу корупцията.

 

От 2003г. до 2007г. Светослав бе обучител на политически лидери и представители на неправителствените организации от ромското малцинство в рамките на „Програмата за политическо включване на ромите” на  Американския Национален Демократически Институт (NDI) в България.

 

От 2005г. Светослав наблюдава изборния процес в България, както в качеството си на член от екипа на Института за развитие на публичната среда, така и като експерт за редица други неправителствени организации. 


Ива Лазарова

Ива Лазарова


Ива Лазарова работи като експерт в екипа на ИРПС от 2007 г., a от 2017 г. е изпълнителен директор на организацията. 

 

Ива е завършила магистърска степен по Международни отношения в СУ Св. Климент Охридски.

 

През 2011 г. по програма на Държавния департамент на САЩ, тя работи в неправителствения сектор в САЩ, изучавайки ролята на новите дигитални инструменти за борбата с корупцията и доброто управление.

 

E-mail: iva@iped.bg


Мирела Веселинова

Мирела Веселинова


Мирела Веселинова е правен консултант на Институт за развитие на публичната среда.


Тя е била главен редактор на сп. "Правен свят", а в момента е част от екипа на "Капитал". 

 

През 2003 г. Мирела получава най-престижната награда за журналистика в България - "Черноризец Храбър", а през 2006 г. отново е номинирана за нея. През 2008 г. тя получава наградата на Съюза на юристите в България. 


Боянка Цанкова Канчева


Боянка Цанкова Канчева е юрист и член на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда.


Проф. Николай Найденов


Проф. Найденов е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" - курс по "Анатомия на корупцията" за специалност Политология. Николай Найденов е член на Управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда.


Ясен Лазаров

Ясен Лазаров


Ясен Лазаров е част от екипа на ИРПС от 2011г.

 

Той е бакалавър по "Публична администрация" на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по "Европейска интеграция".  

 

Ясен изследва добрите практики в публичната администрация и работи по проектите на ИРПС, свързани с анализ на публичните политики и с честното провеждане на изборния процес. Ясен работи, като експерт по нашите дигитални инструменти, създавани за насърчаването на прозрачност и отчетност в управлението в полза на гражданското общество.

 

През 2013г. по програма на Държавния департамент на САЩ, той работи и като експерт за екипа на Центъра за отговорни политики. В момента Ясен е докторант по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) в СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

E-mail: iassen@iped.bg


Диана Ефтимова

Диана Ефтимова


Диана Ефтимова работи с екипа на ИРПС от 2013г. Тя е магистър по „Международни икономически отношения“ от „Университет за национално и световно стопанство“ гр. София, като има и бакалавърска степен по специалността „Застраховане и социално дело“, отново от УНСС.

 

Диана работи по проектите на института, свързани със застъпничество за промени в изборните правила, повишаване капацитета на изборните органи и провеждане на честни и прозрачни избори.


Е-mail: didi@iped.bg


Елена Андонова

Елена Андонова


През 2013 г. Елена Андонова започна работа като доброволец по различни проекти за ИРПС, а в началото на 2014г. се присъедини и „официално” към екипа на организацията ни. Тя е специалист-бакалавър по „Радио-комуникационни и информационни системи” от Колежа по телекомуникации и пощи, както и бакалавър по „Политология и публични политики” на Нов български университет.

 

Елена разработи за ИРПС страницата „Аз Гласувам” - платформа, предназначена за бърз и лесен достъп до информация за всички важни моменти от изборния процес в България. От края на 2013 г. тя развива и страницата Закрила, която предоставя систематизирано институционалната информация за ситуацията свързана с бежанците, търсещи убежище в България, както и за различни дарителски инициативи и акции.


Лилиан Никифорова

Лилиан Никифорова


Лилиан бе един от първите участници в стажантската програма на ИРПС през 2015 г., след което и активен доброволец, включил се в различни дейности  на организацията ни. От септември 2017 г. тя вече официално е част от нашия екип.


Лилиан притежава бакалаварска степен по Европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“. Именно в тази сфера е и част от нейната работа в ИРПС – разработване на специална рубрика с аналитични текстове и статии в областта на общите европейски политики за платформата "Отворен парламент".

 

E-mail: lilian@iped.bg