/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НАШИЯТ ЕКИП

Ива Лазарова

Ива Лазарова


Ива Лазарова работи като експерт в екипа на ИРПС от 2007 г., a от 2017 г. е изпълнителен директор на организацията. 

 

Ива е завършила магистърска степен по Международни отношения в СУ Св. Климент Охридски.

 

През 2011 г. по програма на Държавния департамент на САЩ, тя работи в неправителствения сектор в САЩ, изучавайки ролята на новите дигитални инструменти за борбата с корупцията и доброто управление.

 

E-mail: iva@iped.bg


Мирела Веселинова

Мирела Веселинова


Мирела Веселинова е правен консултант на Институт за развитие на публичната среда.


Тя е била главен редактор на сп. "Правен свят", а в момента е част от екипа на "Капитал". 

 

През 2003 г. Мирела получава най-престижната награда за журналистика в България - "Черноризец Храбър", а през 2006 г. отново е номинирана за нея. През 2008 г. тя получава наградата на Съюза на юристите в България. 


Боянка Цанкова Канчева


Боянка Цанкова Канчева е юрист и член на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда.


Проф. Николай Найденов


Проф. Найденов е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" - курс по "Анатомия на корупцията" за специалност Политология. Николай Найденов е член на Управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда.


Ясен Лазаров

Ясен Лазаров


Ясен Лазаров е част от екипа на ИРПС от 2011г.

 

Той е бакалавър по "Публична администрация" на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по "Европейска интеграция".  

 

Ясен изследва добрите практики в публичната администрация и работи по проектите на ИРПС, свързани с анализ на публичните политики и с честното провеждане на изборния процес. Ясен работи, като експерт по нашите дигитални инструменти, създавани за насърчаването на прозрачност и отчетност в управлението в полза на гражданското общество.

 

През 2013г. по програма на Държавния департамент на САЩ, той работи и като експерт за екипа на Центъра за отговорни политики. В момента Ясен е докторант по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) в СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

E-mail: iassen@iped.bg


Диана Ефтимова

Диана Ефтимова


Диана Ефтимова работи с екипа на ИРПС от 2013г., а от 2020 г. е председател на Управителния съвет на организацията.

Тя е магистър по „Международни икономически отношения“ от „Университет за национално и световно стопанство“ гр. София, като има и бакалавърска степен по специалността „Застраховане и социално дело“, отново от УНСС.

Диана работи по проектите на института, свързани със застъпничество за промени в изборните правила, повишаване капацитета на изборните органи и провеждане на честни и прозрачни избори.

Е-mail: didi@iped.bg


Лилиан Никифорова

Лилиан Никифорова


Лилиан бе един от първите участници в стажантската програма на ИРПС през 2015 г., след което и активен доброволец, включил се в различни дейности  на организацията ни. От септември 2017 г. тя вече официално е част от нашия екип.


Лилиан притежава бакалаварска степен по Европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“. Именно в тази сфера е и част от нейната работа в ИРПС – разработване на специална рубрика с аналитични текстове и статии в областта на общите европейски политики за платформата "Отворен парламент".

 

E-mail: lilian@iped.bg