/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ВИДЕО

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“ -кръгла маса

Докладът е изготвен от екипа на Институт за развитие на публичната среда въз основа на събрана информация от проведени изследователски интервюта с представители на Центъра – неговото ръководство и директори на дирекции от специализираната администрация, медиен мониторинг на публикации, анализ на нормативни актове, документи (протоколи и стенограми) и доклади, изготвени държавни институции и Европейската комисия (ЕК), експертни становища на неправителствени организации.

Основната задача на мониторинга бе да установи какъв е институционалният профил на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; да идентифицира целите и задачите на структурата; размера на публичния ресурс, насочен към нея и административния капацитет на институцията; да направи независимо заключение относно степента на реализация на поставените цели и да оцени значението на БОРКОР, като интегрална част от националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, в рамките на Програма „Публични политики” на Институт за развитие на публичната среда.

 

С текста на доклада може да се запознаете ТУК