Elections and independent observation of the electoral process

Elections are the basis of the democratic process. Only a government that has its origins in a fair and transparent electoral process can work responsibly for creating legislation that takes into account the interests of society.

We have been monitoring the electoral process in Bulgaria for more than ten years. IPED conducts observation on the field on the election day with the help of our volunteers in Bulgaria and abroad. We also monitor the electoral administration and follow the legislative changes in this area. We have launched and maintained the only platform explaining  voters’  rights and obligations and  the election administration’s duties. The analyses in the field of the electoral process and legislation aim to support the work of the responsible institutions for the prevention of election violations and the improvement of the electoral rules and procedures.

АЗ ГЛАСУВАМ

„Аз Гласувам” е интерективен инструмент в помощ на различните участници в изборния процес и цели подобряването му, насърчаване на гражданското участие и повишаване на избирателната активност.

ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Платформата Избирателите цели да предостави на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната, както и за тяхното “онагледяване” на географска основа. Инструментът е насочен към различни професионални групи (държавни служители, академичната общност, разследващи журналисти, граждански активисти и др.), които имат интерес към изследване на политическото поведение на гражданите и дългосрочните фактори, които биха могли да му повлияват.
Инструментът е създаден така, че да улеснява максимално проследяването на различни тенденции и трендове на публичното управление и представянето на различните областни профили наред с нуждите на гражданите, които живеят в тях.

НЕЗАВИСИМО НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИ

Category: Elections and independent observation of the electoral process

Latest observation: November 14 and 21, 2021

Институт за развитие на публичната среда организира мрежа от независими наблюдатели. Ролята на наблюдателя е политически неутрална. Тя е в защита на правото на всички избиратели да вземат информирано решение и да дадат свободно своя глас.
Институт за развитие на публичната среда е гражданска организация, която осъществява независимо наблюдение на изборите от 2011 г. Всички наши анализи и препоръки за подобряване на изборния процес са публични. Някои от тях доведоха до промени в законодателството – осигуряване на публичност на заседанията на ЦИК; въвеждане на преференциите; предоставяне на медийни пакети за извънпарламентарните партии.