Money and the media

It is in the public interest to manage public resources efficiently and effectively. Our team strives to focus the attention on public funds, spent in various areas, one of which is the financing of political parties in the country. We are watching/monitoring/tracking for conflicts of interest between decision-makers and the private sector.

The activities of the IPED include analyses of the data from the annual and electoral financial reports of the political parties and studies of the rules for financing the political entities. We are monitoring how the parties spend money for media coverage and whether they can influence the media environment. We analyze data from existing public registers in these areas.

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ

Институт за развитие на публичната среда провежда независим граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборните кампании, както и средствата, които политическите субекти отделят за публичното си присъствие.

Political Parties Financing

Category: Money and the media

Published: 2017

В доклада „Партийното финансиране в България”, авторите от Институт за развитие на публичната среда представят дефицитите в системата за финансиране на политическите субекти в страната, добър международен опит в това отношение, както и своите препоръки за реформа в тази област.

В последните години е налице необходимост от обществен дебат и промени, както в размера на държавната субсидия за политическите партии, така и като цяло в модела на партийно финансиране. Надяваме се, че проучването ни ще подпомогне усилията за намиране на по-добри решения за реформа в сферата на партийното финансиране в страната.

Free Media for Fair Elections

Category: Money and the media

Published: 2017

Докладът “СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ – Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави” е изготвен по проект „Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за промяна на правилата за отразяване на избори в медиите и осигуряване на равнопоставен достъп на всички участници до политическия процес”, подкрепен от Балканския тръст за демокрация.

ПАРТИЙНАТА СУБСИДИЯ - АНАЛИЗИ

Category: Money and the media

Starting date: 2013

В поредица, стартирала през 2013 г., екипът на Институт за развитие на публичната среда проследява законодателната рамка, дефицитите, необходимите промени по отношение на държавната субсидия, която политическите партии получават.

Въпросът за партийните субсидии в последните години е от особено значение за парламентарно представените (и не само) партии. Този техен интерес се засилва с приближаването на всеки вид избори, защото от подобен дебат се извличат политически дивиденти. Политическото говорене по темата обаче се фокусира изключително върху размера на субсидията. Не се наблюдават реални намерения за въвеждане на нова система за партийно финансиране. Такава следва да обвързва основанието за получаване и размера на партийната субсидия с функциите, които да изпълняват партиите.