ОСНОВНИ МОМЕНТИ В РАБОТАТА НИ

timeline_pre_loader

2011 - 2021 Независимо физическо наблюдение на изборите.

Повече за нашите инициативи можете да откриете тук. Повече информация за нашите изследвания можете да откриете тук.

2017

Партийното финансиране в България – изследване на законодателната рамка на системата на финансиране на политическите субекти в България, добър международен опит, препоръки за реформа в сферата.

2016 - 2019

2014

Оценка на въздействието на изборните правила – стари и нови норми – изследване на правилата, по които са проведени парламентарните избори през 2013 г., както и на въведените промени в Изборен кодекс от 2014г.

2013

2012 Публикации

2011 Създаване на Отворен парламент

Отворен парламент e платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес.

2003 - 2009 Началото...

Изследвания в следните сфери:

 • Съдебна реформа
 • Политиките и практики на местно ниво
 • Прозрачност и отчетност на институциите
 • Утвърждаване принципите на демократичния правов ред

2003 Учредяване

Институт за развитие на публичната среда е учреден на 04.04.2003 г. в гр. София.

ЗА НАС

Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) работи за увеличаване на гражданското участие в управлението, ограничаване на влиянието на парите в политиката и за осигуряване на честен изборен процес. Повече за членовете на настоящия екип на организацията – Диана Ефтимова, Ива Лазарова, Лилиан Никифорова и Ясен Лазаров, може да откриете ТУК.

Мисията на ИРПС включва и разработването и прилагането на механизми за отчетност на публичните институции и граждански контрол върху дейността им.

Сдружението е учредено на 04.04.2003 г. в гр. София и обединява усилията на лица с богат практически и теоретичен опит в областта на публичната администрация, местното самоуправление и гражданското участие. Сред неговите основатели са Светослав Георгиев (част от екипа на ИРПС от 2003 г. до 2019 г.) – политолог и експерт с богат опит на различни позиции в местната и държавната администрация; Антоанета Цонева (част от екипа на ИРПС от 2003 г. до 2016 г.) – експерт в сферите на местното самоуправление, антикорупционните политики и изборния процес и първият омбудсман на столицата; Боянка Георгиева (част от екипа на ИРПС от 2003 г. до 2021 г.) – юрист и експерт с дългогодишен опит в сферата на публичната администрация.

През 2018 г. ИРПС е вписан и в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

В последните 10 години организацията работи в сферата на независимото наблюдение на изборния процес в България и развива мрежа от доброволци – независими наблюдатели. Поставили сме фокус върху защитата на избирателните права на гражданите и посочването на рисковете от порочни практики пред изборния процес. С анализите и изследванията си целим да подкрепим експертния дебат в сферата на изборното законодателство и процедури.

Начело на сдружението е Управителният съвет, съставен от представители на различни професионални сфери в страната. Кои са членовете в нашия Борд, може да разберете тук.

С нашия устав може да се запознаете тук. Всички отчети на организацията са публични, като годишните доклади на Сдружението може да намерите на страницата на Агенцията по вписванията.

Нашите организационни документи можете да откриете тук.

Мисия и цели

мисия

Мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

Институтът обединява усилията на лица с богат практически и теорeтичен опит в областта на публичната администрация, местното самоуправление и гражданското участие. Институтът притежава експертиза в областта на административната дейност, практиките и политиките на местно и регионално ниво.

Цели
 • Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред;
 • Насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението;
 • Усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда;
 • Увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор;
 • Повишаване информираността на обществото по въпросите на европейските политики и застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз;
 • Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.

И още

организационни документи

Сдружение Институт за развитие на публичната среда е учредено на 04.04.2003 г., гр. София и регистрирано от Софийски градски съд, съдебно дело 4552. Сдружението е пререгистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията през 2018 г.

Повече информация за дейността и годишните доклади на сдружението може да намерите на интернет страницата на Агенцията по вписванията.

контакти
 • Телефон:

  +359 890 144 418

 • e-mail:

 • Адрес:

  гр. София, ул. Струмица 1А