ИРПС участва в среща с представители на ОССЕ/СДИПЧ за организацията на предстоящите избори

Институт за развитие на публичната среда взе участие в среща, инициирана от Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/СДИПЧ). За оценка на предизборната среда и работата по подготовката на изборите за президент, ОССЕ се консултира с представители на отговорни за изборния процес институции, политически формации,…