Представяне на проучването “Партийното финансиране в България”

На 14 декември 2017 г., екипът на Институт за развитие на публичната среда организира пресконференция, на която представи резултати от проучването си “Партийното финансиране в България”. Поставихме акцент върху следните въпроси: – Какви са съществените дефицити на партийното финансиране в България? – Приложим ли е чуждестранният опит в сферата на партийното финансиране?- Необходимост от промяна…