Избори и независимо наблюдение на изборния процес

В основата на демократичния процес стоят изборите. Само власт, която води началото си от честен и прозрачен изборен процес, може да работи и носи отговорност за създаване на законодателство, отчитащо интересите на обществото.

Повече от десет години мониторираме изборния процес в България. ИРПС провежда наблюдение на терен в изборния ден с помощта на нашите доброволци в страната и чужбина, проследява администрирането на изборите и следи как се променя законодателството в тази област. Създадохме и поддържаме единствената платформа, разясняваща правата и задълженията на гласоподавателите и членовете на изборната администрация. Анализите в сферата на изборния процес и законодателство, целят да подпомагат работата на отговорните институции за предотвратяване на изборните нарушения и подобряване на изборните правила и процедури.

АЗ ГЛАСУВАМ

„Аз Гласувам” е интерективен инструмент в помощ на различните участници в изборния процес и цели подобряването му, насърчаване на гражданското участие и повишаване на избирателната активност.

ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Платформата Избирателите цели да предостави на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната, както и за тяхното “онагледяване” на географска основа. Инструментът е насочен към различни професионални групи (държавни служители, академичната общност, разследващи журналисти, граждански активисти и др.), които имат интерес към изследване на политическото поведение на гражданите и дългосрочните фактори, които биха могли да му повлияват.
Инструментът е създаден така, че да улеснява максимално проследяването на различни тенденции и трендове на публичното управление и представянето на различните областни профили наред с нуждите на гражданите, които живеят в тях.

НЕЗАВИСИМО НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИ

Категория: Избори и независимо наблюдение на изборния процес

Последно наблюдение: 14 и 21 ноември 2021 г.

Институт за развитие на публичната среда организира мрежа от независими наблюдатели. Ролята на наблюдателя е политически неутрална. Тя е в защита на правото на всички избиратели да вземат информирано решение и да дадат свободно своя глас.
Институт за развитие на публичната среда е гражданска организация, която осъществява независимо наблюдение на изборите от 2011 г. Всички наши анализи и препоръки за подобряване на изборния процес са публични. Някои от тях доведоха до промени в законодателството – осигуряване на публичност на заседанията на ЦИК; въвеждане на преференциите; предоставяне на медийни пакети за извънпарламентарните партии.